බාර්සිලෝනාහි සුවපහසු හා සමීප අවන්හල්

ශ්‍රේෂ් che සූපවේදීන්ගේ උපන් ස්ථානය වන බාර්සිලෝනා හොඳම සමාගමෙහි හොඳම ගැස්ට්‍රොනොමිය භුක්ති විඳීමට සුදුසුම නගරයයි. දැනටමත්…

publicidad

බාසිලෝනා සංචාරය කිරීම වඩා හොඳ වන්නේ කවදාද?

වසරකට මිලියන නවයකට ආසන්න සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවක් සිටින යුරෝපීය නගරවලින් එකක් වන බාර්සිලෝනා එහි ආකර්ෂණීයත්වයට ස්තූතියි ...

ගොල් මාළිගාව

ස්පා .් in යේ වඩාත්ම වැදගත් නූතනවාදී ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු වන ඇන්ටෝනියෝ ගෞඩේගේ උරුමයෙන් හොඳ කොටසක් බාසිලෝනාහි අපට හමු වේ. අපි දන්නවා ...