ප්‍රාඩෝ කෞතුකාගාරය

මැඩ්රිඩ් හි නැරඹිය යුතු කෞතුකාගාර මොනවාද?

  යුරෝපීය නගරවල යමක් බහුලව තිබේ නම්, එය සියලු වර්ගවල සහ කීර්තිමත් කෞතුකාගාර වේ. නමුත් අපි මැඩ්රිඩ් ගැන කතා කරන විට ...

සිබෙල්ස් ෆවුන්ටන්

Cibles කුතුහලය

ජනප්‍රිය මැඩ්රිඩ් දිය උල්පතක් වන Cibeles ගැන කුතුහලයෙන් යුතුව ඔබට ඉදිරිපත් කිරීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ පසුගිය සියවස්වලට ආපසු යාමයි. එතකොට තමයි එයාලා පටන් ගත්තේ...

publicidad
පුවර්ටා ඩෙල් සොල්

මැඩ්රිඩ් හි වඩාත් භයානක අසල්වැසි

මැඩ්රිඩ්හි වඩාත්ම භයානක අසල්වැසි ප්රදේශය කුමක්දැයි ඔබ සමහරවිට කල්පනා කර ඇත. අපි ගමන් බිමන් යනකොට එහෙම කරන එක සාමාන්‍ය දෙයක්...

ප්‍රාඩෝ කෞතුකාගාරයේ දැකිය යුතු දේ

ලෝකයේ වඩාත්ම වැදගත් හා වඩාත්ම නරඹන කෞතුකාගාරවලින් එකක් වන්නේ මැඩ්රිඩ්හි ප්රාඩෝ ජාතික කෞතුකාගාරයයි. නෑ…

මැඩ්රිඩ් හි හොඳම පිහිනුම් තටාක

ගිම්හානය ආරම්භ වන අතර නිසැකවම උණුසුම් දින අප බලා සිටින අතර සමහරක්, නිසැකවම, පීඩාකාරී ලෙස උණුසුම් වනු ඇත. කොහෙද…

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්