මෙක්සිකෝ නගරයේ දැකිය යුතු දේ

මෙක්සිකෝවේ අගනුවර පැරණි, ජවසම්පන්න, ජනාකීර්ණ, විනෝදජනක, historicalතිහාසික, සිත් ගන්නා සුළු නගරයකි. නගරයට තවත් බොහෝ විශේෂණ ඇත ...

publicidad

ඇගුවාස්කාලියන්ටස්ගේ සාමාන්‍ය ආහාර

ඇගුවාස්කාලියන්ටස්ගේ සාමාන්‍ය ආහාරය ඉතා පොහොසත් හා විවිධ වේ. මෙය බොහෝ දුරට ඉතිහාසය විසින්ම සිදු වූ දෙයක් ...

චියාපාස් සාමාන්‍ය ඇඳුම

මෙක්සිකෝව සියවස් ගණනාවක් පැරණි සම්ප්‍රදායන් සහිත බහු සංස්කෘතික රටකි. එහි එක් සුන්දර ප්‍රදේශයක් නම් නිරිත දෙසින් පිහිටි චියාපාස් ය ...

මෙක්සිකානු සම්ප්‍රදායන්

මෙක්සිකෝව යනු ඇමරිකාවේ විශාලතම සංස්කෘතික විවිධත්වය ඇති රට වන බැවින් එහි සිත්ගන්නාසුළු හා කුතුහලයෙන් යුත් සම්ප්‍රදායන් ඇත. සමහරක්…

මෙක්සිකානු ජනප්‍රවාද

අපි මෙක්සිකානු ජනප්‍රවාද ගැන කතා කරන විට, අපි කතා කරන්නේ පුරාණ ජනයාගේ සම්ප්‍රදායන් සහ කතන්දර ගැන ය. අපට එය අමතක කළ නොහැක, ...

ඔබ උත්සාහ කළ යුතු මෙක්සිකෝවේ සාමාන්‍ය කෑම වර්ග 7 ක්

මෙක්සිකානු ආහාර ගැන කතා කිරීම, පළමුවෙන්ම, අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික උරුමය ලෙස වර්ගීකරණය කරන ලද ගැස්ට්‍රොනොමිය ගැන කතා කිරීම ...