මෙකොං ගඟ

ලාඕසය, අලි මිලියනයකගේ භූමියයි

ඉන්දුචිනා යුද්ධය සහ පසුව පැවති කොමියුනිස්ට් පාලන තන්ත්‍රය හුදෙකලා වීම නිසා ලාඕසය දශක ගණනාවක් තිස්සේ එහි පිටුපස ජීවත් විය ...

මීකොං ගඟ හරහා ගමන් කරයි: ටිබෙට්, චීනය, බුරුමය, තායිලන්තය, ලාඕසය, කාම්බෝජය සහ වියට්නාමය

ඔබ බොහෝ චිත්‍රපට වල මීකොං ගඟ ගැන අසා ඇති. මෙම සුප්‍රසිද්ධ ගංගාව විවිධ සටන් හා පීඩා වල දර්ශනය වී ඇත, ...