තේම්ස් නගරයේ වීදි

තේම්ස් ටවුන්, චීනයේ පැරණි එංගලන්තයේ කෑල්ලක්

පැරණි යුරෝපයේ තවමත් ආකර්ෂණීය බවක් ඇති අතර ජනමාධ්‍ය හරහා සංසරණය වන සංස්කෘතිය සැමවිටම සඳහන් කරන්නේ, සිට ...

publicidad

ආසියාවේ හොඳම ඩිස්කෝ, සමාජ ශාලා සහ බාර් (1 කොටස)

සාමාන්‍යයෙන් අපි ආසියාවට සංචාරයක් කිරීමට සිතන විට, සොහොන් ගෙවල්, පුරාණ සංස්කෘතීන්, සංචාරක ...

චීනයේ සාප්පු යාම: ෂැංහයි වෙළඳපොළ (2 වන කොටස)

අපි තව දුරටත් ෂැංහයි වෙළඳපලවල් දැන හඳුනා ගෙන ෂැංහයි ලොන්ගුවා සොයා ගන්නෙමු. එය ඔබට ඇඳුම් සොයා ගත හැකි වෙළඳපොළකි ...