ස්ලෝවේනියාව

ස්ලොවේනියාවේ දැකිය යුතු දේ

මෙම ස්වෛරී මධ්‍යම යුරෝපීය රට යුරෝපීය සංගමයේ කොටසක් වන අතර අපට සිත්ගන්නාසුලු ගමනාන්ත ලබා දෙයි. ස්ලොවේනියාවට යන්න ...

ලුබ්ලානා

ස්ලොවේනියාවේ ලුබ්ලානා හි දැකිය යුතු දේ

ලුබ්ලානා නගරය ස්ලොවේනියාවේ අගනුවර වන අතර එහි විශාලතම නගරය වේ. එය රෝමානු හමුදා කඳවුරක් ලෙස උපත ලැබීය ...

publicidad