මීකොං ගඟ හරහා ගමන් කරයි: ටිබෙට්, චීනය, බුරුමය, තායිලන්තය, ලාඕසය, කාම්බෝජය සහ වියට්නාමය

ඔබ බොහෝ චිත්‍රපට වල මීකොං ගඟ ගැන අසා ඇති. මෙම සුප්‍රසිද්ධ ගංගාව විවිධ සටන් හා පීඩා වල දර්ශනය වී ඇත, ...