Mariela Carril

Sezvo ini ndaive mudiki ini ndoda kuziva dzimwe nzvimbo, tsika uye vanhu vadzo. Pandinofamba ndinotora manotsi kuti ndikwanise kuendesa gare gare, nemazwi nemifananidzo, kuti iyo nzvimbo yacho ndeyei kwandiri uye inogona kuve kune anoverenga mazwi angu. Kunyora uye kufamba zvakafanana, ndinofunga ivo vese vanotora pfungwa nemoyo wako kure zvakanyanya.