Louis Martinez

Ndarja e përvojave të mia nëpër botë dhe përpjekja për të përhapur pasionin tim për udhëtimet është diçka që unë e dua. Njihni gjithashtu zakonet e qyteteve të tjera dhe natyrisht aventurën. Kështu që të shkruash për këto çështje, duke e afruar atë me publikun e gjerë, më mbush me kënaqësi.