Maria Jose Roldan

Mësues i Edukimit Special, Psikopedagog dhe i apasionuar pas shkrimit dhe komunikimit. Tifoz i dekorimit dhe shijes së mirë, unë jam gjithmonë në mësim të vazhdueshëm ... duke e bërë pasionin dhe hobet e mia punën time. Ju mund të vizitoni timen uebfaqe personale të jesh i vetëdijshëm për gjithçka.