மரியா ஜோஸ் ரோல்டன்

சிறப்பு கல்வி ஆசிரியர், மனநோயாளி மற்றும் எழுத்து மற்றும் தகவல்தொடர்பு மீது ஆர்வம் கொண்டவர். அலங்காரம் மற்றும் நல்ல சுவையின் ரசிகர், நான் எப்போதும் தொடர்ச்சியான கற்றலில் இருக்கிறேன் ... எனது ஆர்வத்தையும் பொழுதுபோக்கையும் எனது வேலையாக ஆக்குகிறேன். நீங்கள் எனது வருகை தனிப்பட்ட வலைத்தளம் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

மரியா ஜோஸ் ரோல்டன் ஜூன் 72 முதல் 2015 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்