லூயிஸ் மார்டினெஸ்

எனது அனுபவங்களை உலகம் முழுவதும் பகிர்ந்துகொள்வதும், பயணத்தின் மீதான எனது ஆர்வத்தை பரப்ப முயற்சிப்பதும் நான் விரும்பும் ஒன்று. மற்ற நகரங்களின் பழக்கவழக்கங்களையும் நிச்சயமாக சாகசத்தையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். எனவே இந்த விஷயங்களைப் பற்றி எழுதுவது, பொது மக்களிடம் நெருங்கி வருவது எனக்கு திருப்தியை அளிக்கிறது.

லூயிஸ் மார்டினெஸ் 96 நவம்பர் முதல் 2019 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்