லோலா கியூரியல்

தொடர்பு மற்றும் சர்வதேச உறவுகளின் மாணவர். பயணம் என்பது உலகில் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது, மேலும் எனது இடுகைகளைப் படிக்கும்போது, ​​ஒரு பையுடனைப் பிடுங்கி பறந்து செல்ல ஒரு கட்டுப்பாடற்ற வேட்கையை நீங்கள் உணர்கிறீர்கள். எனது அனுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். எனது ஆலோசனைகளும் பரிந்துரைகளும் உங்களது பயணத்திலிருந்து அதிகமானவற்றைப் பெற உதவும் என்று நம்புகிறேன்.

லோலா கியூரியல் நவம்பர் 9 முதல் 2020 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்