కాన్బెర్రా

కాన్బెర్రా ఆకర్షణలు

ఆస్ట్రేలియా రాజధాని గురించి మాట్లాడితే చాలా మంది సిడ్నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పటికీ, వారు చాలా గందరగోళంలో ఉన్నారు, మరియు దాని రాజధాని ...

కాన్బెర్రా, ఆస్ట్రేలియా రాజధాని

కాన్బెర్రా ఖచ్చితంగా ఆస్ట్రేలియాలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన నగరం కాదు మరియు సిడ్నీ మధ్య పోటీకి దూరంగా ఉంది ...