ఉష్ణమండల పండ్లు

గయానా గ్యాస్ట్రోనమీ యొక్క రుచికరమైన డెజర్ట్స్

గయానా యొక్క గ్యాస్ట్రోనమీ గురించి, ముఖ్యంగా కూరగాయలు, మాంసాలు, చేపలు గురించి కొంచెం ఎక్కువ తెలుసుకున్న తరువాత. ఇప్పుడు, మరియు ఎలా ...

షెల్ బీచ్, గయానాలోని తాబేళ్లు పుట్టుకొచ్చే బీచ్

మీరు దక్షిణ అమెరికా యొక్క మ్యాప్‌ను చూసినప్పుడు, బ్రెజిల్ యొక్క భారీ ప్రొఫైల్ మీ దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ ...