ఎల్లా, శ్రీలంకలో ఉత్తమమైనది (మొదటి భాగం)

ఈ రోజు నేను ఎల్లా మరియు దాని పరిసరాల గురించి, హైలాండ్స్ లో ఉన్న ఒక పట్టణం, భౌగోళిక కేంద్రం గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాను ...

మిన్నెరియా, శ్రీలంకలోని ఉత్తమ సఫారీ

ఈ రోజు నేను పార్కులోని సఫారీ అయిన శ్రీలంకకు వెళితే అవసరమైన విహారయాత్రల గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాను ...

ప్రకటనలు