ท่องเที่ยวเอเชีย

ViajarAsia เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวในทวีปเอเชียโดยเฉพาะ ปัจจุบันได้รวมเข้ากับ actualviajes.com เพื่อสร้างชุมชนนักเดินทางที่ใหญ่ขึ้นมาก

Viajar Asia เขียนบทความ 68 บทความตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2015