หอคอยลอนดอน

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรคือหอคอยแห่งลอนดอน เมื่อฉันกลับมา…

การโฆษณา

พระราชวังบักกิงแฮมพระราชอาคันตุกะในลอนดอน

ลอนดอนมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเนื่องจากเป็นเมืองประวัติศาสตร์และมีความเป็นสากลมาก แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าคุณเป็น ...