หาด La Concha

สัญลักษณ์ของ San Sebastiánและความภาคภูมิใจของเพื่อนบ้านชายหาด La Concha ตั้งอยู่ในอ่าวที่มีชื่อเดียวกัน ...