การโฆษณา
Citadel Youth เยรูซาเล็ม

ข้อมูลเพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ปี 2016 ในเยรูซาเล็ม

เทศกาลอีสเตอร์ใกล้เข้ามาแล้วเป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับชาวคริสต์เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความตายและ ...