หมู่เกาะมะริดขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในพม่า

Burmana หรือเมียนมาร์เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีภูมิศาสตร์ที่ได้รับพรจากภูมิประเทศที่สวยงามและประวัติศาสตร์ทางการเมือง ...