การโฆษณา

Il Porcellino หมูป่าผู้โชคดีแห่งฟลอเรนซ์

เมืองที่เป็นสัญลักษณ์ทั้งหมดมีสัญลักษณ์แห่งโชค หนึ่งในฟลอเรนซ์เป็นรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ขนาดเล็กที่เรียกว่า ...

ไฮไลต์หมวดหมู่