เชอร์โนบิลหนึ่งวันที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ตอนที่ II) - การเที่ยวชม

วันนั้นมาถึงวันที่เราไปเยี่ยมเชอร์โนบิลและเขตการจัดตำแหน่งและการยกเว้นนิวเคลียร์ วันพิเศษที่ ...

เชอร์โนบิลหนึ่งวันที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ตอนที่ XNUMX) - การเตรียมการ

เราทุกคนรู้เรื่องราวที่น่าเศร้าของเชอร์โนบิล (ยูเครน) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และผู้คนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ แต่,…

การโฆษณา