Brindisi

บรินดิซีตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลเอเดรียติกทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิตาลี อาศัยมาตั้งแต่สมัยโบราณและถูกพิชิตโดย ...

การโฆษณา
Trieste สิ่งที่จะเห็น

เอสเต

ตรีเอสเตเป็นเมืองที่แปลกประหลาดซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีหันหน้าไปทางทะเลเอเดรียติกและทำ ...

Duomo of Florence

วัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในคริสต์ศาสนจักรคือมหาวิหารฟลอเรนซ์หรือที่รู้จักกันในชื่อ Duomo แน่นอน…

เนเปิลส์และเสน่ห์

เมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีคือเนเปิลส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกัมปาเนีย ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว ...