การโฆษณา

อินโดนีเซียและกลุ่มชาติพันธุ์: ทุกอย่างเกี่ยวกับ Minangkabau

กลุ่มชาติพันธุ์ Minangkabau เป็นชนพื้นเมืองในดินแดนทางฝั่งตะวันตกของเกาะสุมาตราในอินโดนีเซีย วัฒนธรรมของพวกเขาคือ matrilineal ...