มินอร์กากับเด็ก ๆ

มินอร์กาเป็นสวรรค์ด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นเวิ้งอ่าวและชายหาดที่สวยงามหมู่บ้านที่มีเสน่ห์พระอาทิตย์ตกที่เหมือนฝัน ...

การโฆษณา

Cala Mitjana จุดหมายปลายทางในช่วงฤดูร้อน

เกาะมินอร์กาอีกครั้งเกาะที่สวยงามแห่งนี้มีชายหาดที่สวยงามอีกครั้งซึ่งถูกนำเสนอให้เป็นจุดหมายปลายทางในช่วงฤดูร้อน ...