การโฆษณา

ชายหาด Viareggio ใกล้เมืองฟลอเรนซ์

หลายคนไปเที่ยวอิตาลีในช่วงฤดูร้อน ใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศที่ดีเยี่ยมชมซากปรักหักพังโบสถ์ปราสาทพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แต่…