สถานที่น่าไปในซูริก

เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์คือซูริกซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงินและมหาวิทยาลัย คุณสามารถเดินทางโดยเครื่องบินโดยถนน ...