advertising
Mga Serpientes

Mga ahas sa Bali

Ako ay palaging isang batang babae sa lungsod, ako ay mahilig sa mga malalaking lungsod tulad ng New York o London kung saan ako nanirahan...