advertising

Disneyland Paris

Ang Disneyland ay isang multinational na kumpanya at nagtayo ng "mga sangay" sa ibang bahagi ng mundo, kaya ang mga tao ay walang...