Kanbera

Mga atraksyon sa Canberra

Bagaman marami ang nag-iisip tungkol sa Sydney kung pag-uusapan natin ang tungkol sa kabisera ng Australia, sila ay lubhang nalilito, at ang katotohanan ay ang kabisera nito...