advertising

Ballooning

Noon pa man ay nais na ng tao na lumipad at ang katotohanan ay ang mga panahong ito na ating kapalaran ay medyo...