advertising

Kaugalian ng Japan

Ang Japan ang paborito kong destinasyon, masasabi kong ang aking lugar sa mundo sa likod ng aking sariling bansa. Mahal ko ang Japan,...