Carmen Guillen

Sa palagay ko ang paglalakbay ay isa sa pinakamayamang karanasan na mabubuhay ng isang tao ... Isang kahihiyan, kailangan ng pera para dito, tama ba? Gusto ko at pag-uusapan ko ang tungkol sa lahat ng uri ng mga paglalakbay sa blog na ito ngunit kung bibigyan ko ng kahalagahan ang isang bagay, ito ang mga patutunguhan na pupuntahan ko nang hindi umaalis sa isang malaking kapalaran.