Louis Martinez

Ang pagbabahagi ng aking mga karanasan sa buong mundo at sinusubukang ikalat ang aking hilig sa paglalakbay ay isang bagay na gusto ko. Alamin din ang kaugalian ng ibang bayan at syempre ang pakikipagsapalaran. Kaya't ang pagsusulat tungkol sa mga isyung ito, na inilalapit ito sa pangkalahatang publiko, ay nagbibigay ng kasiyahan sa akin.

Sumulat si Luis Martinez ng 321 na artikulo mula Nobyembre 2019