Luis Martinez

Dahil natapos ko ang aking pag-aaral sa Spanish Philology, malinaw sa akin na gusto kong i-channel ang aking propesyonal na trabaho patungo sa literatura sa paglalakbay. Sa abot ng aking makakaya, sinubukan kong maglakbay hangga't maaari upang makakita ng magagandang lugar at pagkatapos ay ikuwento ang aking mga karanasan. Ngunit hindi lamang nais kong bisitahin ang mga lugar na puno ng kagandahan, ngunit alamin din ang tungkol sa mga kaugalian ng ibang mga bayan at, siyempre, tamasahin ang pakikipagsapalaran. Higit pa rito, ang pagbabahagi ng mga karanasang iyon ng aking mga paglalakbay sa buong mundo at pagsisikap na ikalat ang aking hilig sa paglalakbay ay isang bagay na gusto ko. Samakatuwid, ang pagsusulat tungkol sa mga paksang ito, na inilalapit ito sa pangkalahatang publiko, ay isa sa mga pangunahing gawain na ipinagkatiwala ko sa aking sarili.