Mariela Carril

Mula noong bata ako ay nasisiyahan akong matuto tungkol sa iba pang mga lugar, kultura at kanilang mga tao. Naniniwala ako na ang mundo ay isang malaking lugar at sa pamamagitan lamang ng paglalakbay ay mauunawaan ng isang tao kung gaano pagkakaiba-iba ang sangkatauhan. Para sa kadahilanang ito, palagi akong nahilig sa pagbabasa at mga dokumentaryo na pelikula, at sa unibersidad ay nagtapos ako ng degree sa Social Communication. Sinisikap kong maglakbay nang madalas, malapit man o malayo, at kapag nagsusulat ako ay nagtatala ako para maiparating ko sa ibang pagkakataon, gamit ang mga salita at larawan, kung ano ang patutunguhan na iyon para sa akin at maaaring para sa sinumang magbabasa ng aking mga salita. At sa tingin ko, magkatulad ang pagsusulat at paglalakbay, sa tingin ko ay napakalayo ng isip at puso mo. Alam na alam ko ang pariralang nagsasabing ang kamangmangan ay nalulunasan sa pamamagitan ng pagbabasa at ang rasismo ay nalulunasan sa pamamagitan ng paglalakbay. Umaasa ako na ang aming mga artikulo ay nagbibigay-daan sa iyo na maglakbay nang walang kabuluhan sa mga lugar ng iyong mga pangarap, hindi bababa sa hanggang sa araw na maaari mong gawin ang paglalakbay nang mag-isa. Nagsusumikap ako sa bawat isa sa kanila, nagsasaliksik ako at alam kong tumpak ang impormasyong ibibigay ko at makakatulong sa iyo.