Mariela Lane

Simula noong bata ako gusto kong malaman ang ibang mga lugar, kultura at kanilang mga tao. Kapag naglalakbay ako ay kumukuha ako ng mga tala upang makapagpadala sa paglaon, gamit ang mga salita at imahe, kung ano ang patutunguhan para sa akin at maaari ito para sa sinumang magbasa ng aking mga salita. Ang pagsusulat at paglalakbay ay magkatulad, sa palagay ko kapwa nila iniintindi ang iyong isipan at puso.