Susana Garcia

Nagtapos sa Advertising, nais kong magsulat at tumuklas ng mga bagong kwento at lugar hangga't naaalala ko. Ang paglalakbay ay isa sa aking mga hilig at iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan kong hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga lugar na iyon na inaasahan kong makita isang araw.