Du lịch và Khách du lịch

Viajesyturistas là một trang web dành riêng cho thế giới du lịch và khách du lịch. Hiện tại, nó đã tham gia dự án Actualidadviajes.com để tạo thành một cộng đồng khách du lịch lớn hơn và có nhiều sự tham gia hơn.