Diego Calatayud

Tốt nghiệp ngành Ngữ văn Tây Ban Nha và người yêu văn hóa nói chung. Đó là lý do tại sao tôi thích nói về những thành phố xa xôi, đó là cách để tôi thoát khỏi thực tế và đi thăm những nơi thú vị khác trong tâm trí.