Lola curiel

Sinh viên ngành Truyền thông và Quan hệ Quốc tế. Đi du lịch có lẽ là điều tôi thích nhất trên đời và hy vọng rằng khi đọc những bài viết của tôi, bạn sẽ cảm thấy không thể kiềm chế được mà muốn xách ba lô lên và bay đi. Tôi rất vui được chia sẻ kinh nghiệm của tôi với bạn. Tôi hy vọng rằng những lời khuyên và đề xuất của tôi sẽ giúp bạn tận dụng tối đa nơi nghỉ ngơi của mình.