Mariela Carril

Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi thích biết những nơi khác, nền văn hóa và con người của họ. Khi tôi đi du lịch, tôi ghi chép lại để có thể truyền đạt sau này, bằng lời nói và hình ảnh, điểm đến đó là gì đối với tôi và có thể là đối với bất kỳ ai đọc lời tôi. Viết lách và du lịch tương tự nhau, tôi nghĩ cả hai đều đưa trí óc và trái tim của bạn đi rất xa.