Canberra

Ảnh về Canberra

Mặc dù nhiều người nghĩ đến Sydney khi nói về thủ đô của Úc, nhưng họ rất bối rối, và thực tế là thủ đô của nó...