Xem gì ở Zurich

Thành phố lớn nhất ở Thụy Sĩ là Zurich, trung tâm kinh tế, tài chính và đại học. Bạn có thể đến đó bằng máy bay, đường bộ...