Luis Martinez

Ekubeni ndagqiba izifundo zam kwiSpanish Philology, kwacaca ukuba ndandifuna ukusebenzisa umsebenzi wam wobugcisa kuncwadi lokuhambahamba. Ngokusemandleni am, ndiye ndazama ukuhamba kangangoko ndinako ukuze ndibone iindawo ezimangalisayo ndize ndibalise ngamava am. Kodwa ndandingafuni nje ukutyelela iindawo ezizele ngumtsalane, kodwa ndifunde nangezithethe zezinye iidolophu kwaye, ewe, ndonwabele i-adventure. Ngaphaya koko, ukwabelana ngala mava ohambo lwam lokujikeleza ihlabathi nokuzama ukusasaza uthando lwam lokuhamba yinto endiyithandayo. Ngoko ke, ukubhala ngezi zihloko, ukuyisondeza kuluntu ngokubanzi, ibe yenye yemisebenzi ephambili endiziphathise yona.