UMariela Carril

Ukusukela ukuba ndingumntwana ndiyathanda ukwazi ezinye iindawo, iinkcubeko kunye nabantu bazo. Xa ndihamba ndithatha amanqaku ukuze ndikwazi ukuhambisa kamva, ngamagama kunye nemifanekiso, yeyiphi indawo ekuya kuyo kwaye inokuba yeyomntu ofunda amagama am. Ukubhala kunye nokuhamba kuyafana, ndicinga ukuba bobabini bathatha ingqondo nentliziyo yakho kude kakhulu.