Maria Jose Roldan

NginguThisha Wezemfundo Ekhethekile kanye nePsychopedagogue, imisebenzi emibili engifundise lukhulu ngokuhlukahlukana kwabantu namandla omuntu ngamunye. Ngiyathanda ukusiza abanye banqobe ubunzima babo futhi ngithuthukise amakhono abo. Kodwa ngaphezu kobizo lwami lokufundisa, nginenye intshisekelo enkulu: ukubhala nokuxhumana. Kusukela ngisemncane bengilokhu ngithakaselwa amandla amagama okuveza imibono, imizwa kanye nokuhlangenwe nakho. Yingakho, noma nini lapho ngikwazi, ngizinikela ekubhaleni ngezihloko ezihlukahlukene, ikakhulukazi mayelana nokuhamba. Ngizibona ngingumhambi ongakhathali, ohlale ezimisele ukuthola izindawo ezintsha, amasiko nama-flavour. Ngithanda ukwabelana ngezigigaba zami nezeluleko nabanye abahambi, kanye nokubakhuthaza ukuba baphile amaphupho abo. Ngikwazile ukuba ngumbhali wezokuvakasha osebenzisana nabezindaba ezahlukene kanye nezinkundla zedijithali. Ngizizwa nginenhlanhla enkulu ngokukwazi ukuzinikela kwengikuthandayo futhi ngikwazi ukudlulisa umdlandla wami nolwazi lwami kwabanye.