Mariela Carril

Kusukela ngisemncane bengijabulela ukufunda ngezinye izindawo, amasiko kanye nabantu bazo. Ngikholelwa ukuthi umhlaba uyindawo enkulu futhi ngokuhamba kuphela umuntu angaqonda ukuthi uhlanga lwesintu luhluke kangakanani. Ngenxa yalesi sizathu, bengilokhu ngithanda ukufunda namafilimu, futhi enyuvesi ngaphothula iziqu zeSocial Communication. Ngizama ukuhamba njalo, eduze noma kude, futhi uma ngihamba ngithatha amanothi ukuze kamuva ngidlulise, ngamazwi nangezithombe, ukuthi leyo ndawo iyini kimi futhi ingaba yinoma ubani ofunda amazwi ami. Futhi ngicabanga ukuthi ukubhala nokuhamba kuyafana, ngicabanga ukuthi kokubili kuyisa ingqondo nenhliziyo yakho kude kakhulu. Ngiyawazi kakhulu umusho othi ukungazi kuyelapheka ngokufunda nokucwasa ngokwebala kuyelapheka ngokuhamba. Ngithemba ukuthi izihloko zethu zikuvumela ukuba uhambe ngokukhululekile ezindaweni zamaphupho akho, okungenani kuze kube usuku lapho ungenza khona uhambo ngokwakho. Ngenza umzamo kuyo ngayinye yazo, ngiyacwaninga futhi ngiyazi ukuthi ulwazi engikunikezayo lunembile futhi luzokusiza.