Susana Garcia

Ngineziqu Zokukhangisa, lapho ngafunda khona amasu namathuluzi okuxhumana ngempumelelo nangobuchule. Kusukela ngisemncane, bengikhangwa izwe lezinhlamvu nezithombe, futhi bengilokhu ngikujabulela ukufunda nokubhala ngezihloko ezihlukahlukene. Enye yazo ukuhamba, okunye engikuthanda kakhulu. Ngiyathanda ukuthola izindaba nezindawo ezintsha, ukufunda ngamanye amasiko nezindlela zokuphila, nokuphila okuyingqayizivele nengingasoze ngakukhohlwa. Kungakho, noma nini lapho ngikwazi, ngibalekela endaweni engidonsayo, kungaba ngaphakathi noma ngaphandle kwaseSpain. Futhi lapho ngingakwazi ukuhamba ngokomzimba, ngenza kanjalo ngolwazi engilufunayo nokwabelana ngalo mayelana nalezo zindawo engithemba ukuzibona ngelinye ilanga.