USusana godoy

Bengilokhu nginothando ngezilimi ezivela emhlabeni wonke. Ngakho-ke njengothisha wesiNgisi, ngiyakuthanda nokwazi lezo zilimi noma izilimi ezahlukahlukene. Uhambo ngalunye engiluthathayo ukufunda okusha engizokukhumbula impilo yami yonke.