એક્સ્ટ્રેમાદુરામાં શું જોવું

એક્સ્ટ્રેમાદુરા એ સ્પેનના સ્વાયત્ત સમુદાયોમાંનો એક છે અને તે બે પ્રાંત, બડાજોઝ અને ક્રેસર્સથી બનેલો છે. તે એક જમીન છે ...

પ્રચાર

સમોઆ પર આપનું સ્વાગત છે

જો હું સ્વર્ગમાં જીવન કેવી રીતે હોવું જોઈએ તે વિશે વિચારું છું, તો હું શા માટે નથી જાણતો, પરંતુ હું હંમેશાં એક ટાપુની કલ્પના કરું છું ...